Om oss

WE CLEAN. YOU RELAX!

Om oss


Time Out service AB Startades i april 2015. Är en familjeägd företag vi har 30 års erfarenhet i bagaget. Våra kunder består främst av företag och Bostadsrättsföreningar. Men vi utför även jobb till privatpersoner. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi prioriterar kvalitet och vill ge våra kunder den bästa tänkbara service i form av snabba återkopplingar och anpassa uppdraget efter kundens specifika önskemål. Givetvis att kvalitén på utfört uppdrag motsvarar dina förväntningar.


Våra viktigaste policies


* Kvalitetspolicy - att uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet.

• Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser.

• Arbetsmiljöpolicy - skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.

• Personalpolicy - skall skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.

• Utbildningspolicy - utbildningen skall fokuseras mot mål, planer och kundnytta


Vårt kundvårdsprogram


•Kvalitetskontroller görs en gång/månad eller efter överenskommelse.

•Driftmöten med kund.

•Flexibilitet, vi har snabb uppställning på nya eller förändrade behov från kund.

•Snabb vikarietäckning vid sjukdom med mera.


Våra kännetecken


•Att vi utför våra tjänster i rätt tid, på rätt sätt och enligt överenskomna villkor.

•Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig

•En kompetent och engagerad personal.

•God kundvård.

•Vi arbetar ständigt med att begränsa vår miljöpåverkan

•Vi har ett eget anpassat internutbildningsprogram

•Hög servicegrad. Snabb vikarietäckning.


RING OSS : 08-37 71 76


Öppettider Telefonväxel


Måndag – Fredag 08:00 – 17:00

Lördagar 10:00 – 14:00 Söndag och röda dagar STÄNGD


För våra avtalskunder har vi ett journummer Tel: 073-541 10 68

Postadress: Box 473, 126 04  HÄGERSTEN

E-post: info@timeoutservice.se