RUT-avdrag

Vad innebär RUT-avdraget för mig som kund?

Mer information gällande preliminär skattereduktion

RUT-avdraget innebär att du kan dra av halva arbetskostnaden vid hushållsnära tjänster, till ett maxbelopp om 50 000 kr om året per person.

Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.


Time Out service AB administrerar skattereduktionen åt dig och du betalar endast halva arbetskostnaden till oss och vi får resten från Skatteverket.


Skulle du inte beviljas skattereduktion på grund av uppnått maxbelopp eller annan anledning, betalar du resterande belopp själv.


Riksdagen har beslutat att vi som leverantör av hushållstjänster från och med den 1 juli 2009 har möjlighet att halvera din kostnad för fönsterputsning direkt på din faktura i form av preliminär skattereduktion.


Om kostnaden för din fönsterputsning är 300 kr inkl moms betalar du bara 150 kr. Detta innebär att du betalar hälften av arbetskostnaden. Du ska däremot betala inställelse- och administrationsavgift till oss i sin helhet. Skatteverket betalar i sin tur 150 kr till oss.


Detta är en skattereduktion från statens sida gentemot dig som är obegränsat skatteskyldig i Sverige. För dig som inte är skatteskyldig i Sverige gäller inte ovanstående. Skattereduktion gäller inte heller för företag.


För att ovanstående ska fungera behöver vi skriva ett enkelt avtal med dig som kund som du godkänner i våra villkor i samband med beställning.

I avtalet uppdrar du oss att göra ett preliminärt avdrag för din skattereduktion direkt på fakturan, samt att vi redovisar avdraget till Skatteverket.


Samtidigt ikläder du dig betalningsansvar för hela fakturan i det fall Skatteverket inte beviljar dig preliminär skattereduktion.

När det gäller registrering av ditt personnummer har vi inhämtat tillstånd från Datainspektionen, vi kommer endast att lämna ut ditt personnummer till Skatteverket.


Läs mer på skatteverkets hemsida .

RING OSS : 08-37 71 76


Öppettider Telefonväxel


Måndag – Fredag 08:00 – 17:00

Lördagar 10:00 – 14:00 Söndag och röda dagar STÄNGD


För våra avtalskunder har vi ett journummer Tel: 073-541 10 68

Postadress: Box 473, 126 04  HÄGERSTEN

E-post: info@timeoutservice.se