Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Time Out service  AB gör sitt bästa för att skapa förutsättningar till miljöförbättring. Utveckling av miljöpolicy sker ständigt och det är ett arbete som aldrig är ändlig.


Principen och de kvalitativa målen som beskrivs i denna miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande.


• Välja arbetsmetoder som är skonsamma för miljön.

• Använda oss endast av rengöringsmedel och toalettpapper som är godkända med svanen eller Svenska 

   Naturskyddsföreningens märke.

• Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.

• Använda kvalitetsmoppar med hög livslängd så att miljön inte belastas med onödigt avfall.

• Källsortera alla avfall i största möjliga mån.

• Vara noga i att inte överdosa rengöringsmedel.

• Inte byta soppåsar om det bara ligger ett par papper i den, utan plocka upp de istället.

• Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.

• Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer.

• Ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Time Out Service AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.


Miljöpolicyn speglar Time Out Service  AB åtagande för att organisationen skall följa tillämpliga lagar och ständiga förbättringar.

RING OSS : 08-37 71 76


Öppettider Telefonväxel


Måndag – Fredag 08:00 – 17:00

Lördagar 10:00 – 14:00 Söndag och röda dagar STÄNGD


För våra avtalskunder har vi ett journummer Tel: 073-541 10 68

Postadress: Box 473, 126 04  HÄGERSTEN

E-post: info@timeoutservice.se