Byggstädning

BYGGSTÄDNING

När ett bygge är klart ska det byggstädas vilket ofta är ett stort projekt. Byggdammet som har satt sig fast överallt ska avlägsnas.


Det måste vara riktigt rent innan hyresgästen flyttar in. Vi utför städningar efter renoveringar och nybyggen och är alltid flexibla och anpassningsbara efter omständigheterna.

I byggstädning sker både grov, slutstädning och finstädning utan behov av ytterligare städning.


Vi lämnar även en garanti på att byggstädningen blir godkänd vid avflyttningsbesiktning.Exp. på Byggstäd instruktion


1.Komplett slutstädning


Slutstädning och fönsterputs i lägenheter, trapphus och allmänna utrymmen.


- Borttagning och borttransport av golvskyddspapp till av beställaren tillhandahållen och anvisad container. Beställaren ombesörjer att skyddspapperna är väl avsopad före borttagning. Entreprenören dammsuger pappen innan borttagning för att eliminera byggdamm.

- Borttagning av all kvarsittande skyddstejp på trösklar, golv m.m.

- Borttagning av skyddsplast på disk- och tvätt bänkar.

- Väggar, golv, sanitetsutrustning och inredningar i våtrum, köksinredningar,   

- garderober, skåp, dörrar, diskbänkar, bänkytor, listverk, radiatorer, fönsterbänkar och övrig inredning rengöres.

- Fönster putsas på insida, utsida och mellan bågar.

- Fönsterbleck (på utsida fönster och fönsterdörr) ska rengöras.

- Samtliga golv dammsuges och våt torkas (enligt golvleverantörers skötselanvisningar).

- Balkonger och terrasser dammsuges.


2. Kompletterande städning.


- Kompletterande städning och tvätt av plana ytor och sanitetsporslin.

- Dammsugning samt våttorkning av samtliga golv.

- Avhjälpande av egna anmärkningar som framkommit vid intern för-syn ska åtgärdas innanför-syn    med besiktningsman.


Här sker slutbesiktning med kund


3. Kompletterande städning (Innan efterbesiktning)


- Kompletterande städning och tvätt av plana ytor och sanitetsporslin.

- Dammsugning samt våttorkning av samtliga golv.

- Vitvaror torkas av.

- Avhjälpande av egna anmärkningar som framkommit vid slutbesiktning med kund ska åtgärdas innan efterbesiktning.


Här sker efterbesiktning med besiktningsman


4. Kompletterande städning (Innan inflyttning)


- Kompletterande städning och tvätt av plana ytor och sanitetsporslin.

- Kompletterande våttorkning av köksskåp, badrumsskåp och garderober,

- Dammsugning samt våttorkning av samtliga golv.

- Avtorkning balkongräcken

- Avhjälpande av egna anmärkningar som framkommit vid efterbesiktning med besiktningsman ska åtgärdas innan inflyttning


RING OSS : 08-37 71 76


Öppettider Telefonväxel


Måndag – Fredag 08:00 – 17:00

Lördagar 10:00 – 14:00 Söndag och röda dagar STÄNGD


För våra avtalskunder har vi ett journummer Tel: 073-541 10 68

Postadress: Box 473, 126 04  HÄGERSTEN

E-post: info@timeoutservice.se